Átadták az idei Csolnoky-díjakat
2018. április 13. péntek, 07:23 Közéleti hírek

Huszonnyolcadik alkalommal adták át a Csolnoky-díjat a Csolnoky Ferenc Kórházban a csütörtök délutáni emlékülésen. Idén három dolgozót jutalmaztak.

Ifj. Csolnoky Ferenc iskoláit Veszprémben kezdte, majd Pápán érettségizett. 1872-ben a Pázmány Péter Tudományegyetem Orvostudományi Karán szerzett diplomát, a fővárosban kezdte a munkát.

1878-ban visszajött Veszprémbe. Először a megyei börtön, majd Veszprém város tiszteletbeli orvosává és 1881-ben a városi kórház másodfőorvosává nevezték ki. Neve közel fél évszázadig összekapcsolódott Veszprém város egészségügyi kérdésekben hozott intézkedéseivel.

1894-től a városi kórház sebész főorvosa. Sokat tett annak érdekében, hogy a kórház menedékház jellege megszűnjön, és az idős betegek számára szegényház épüljön. A szegényház 1890-ben nyílt meg, és 1950-ig működött. Szakmai felkészültségével, kitűnő szervezőképességével, és jó diplomáciai érzékével hívta fel magára a figyelmet.

1899-ben alkalmasnak ítélték az új nyilvános kórház vezetésére, és felkérték az igazgatói állás betöltésére. Ettől az időponttól a veszprémi kórházban is megvalósult az egységes szakmai és gazdasági vezetés, és a betegellátó munkát orvosigazgató irányította. A kórházigazgatói teendőket 1926-ig látta el. Ő volt az első orvosigazgató.

A kórház 1990-ben vette fel a nevét, ekkor alakult a Csolnoky Ferenc Emlékbizottság, amely minden év áprilisában tudományos ünnepen tiszteleg emléke előtt.


Dr. Gajzer Éva

Idén Csolnoky-díjat vehetett át dr. Gajzer Éva, aki 1971-ben szerzett orvosi diplomát. A diploma megszerzése után a kórház gyermekosztályán kezdte meg pályafutását, és itt folytatta a mai napig megszakítás nélkül. 1967-ben szerzett szakképesítést csecsemő-és gyermekgyógyászatból. Az elmúlt 47 évben megélte az egészségügyi ellátási rendszer és a kórház békés és nehezebb időszakait. Hűségesen alkalmazkodott és helytállt a gyermekellátás érdekében minden körülmények között. Lenyűgöző tapasztalata és memóriája a centrum munkáját jelenleg is segíti. Évtizedek óta végzi a diabéteszes gyermekek gondozását, csípőszűréseket. 1996-ban diabetológiai szakképesítést szerzett. Jelenleg nyugdíjasként a fenti feladatok mellett oszlopos tagja a gyermeksürgősségi ellátásnak. Eddigi szakmai tevékenységét 1986-ban Egészségügyi Minisztériumi dicsérettel jutalmazták. Fenti szakmai munkássága, több évtizedes helytállása, az osztály érdekében kifejtett tevékenysége alapján a bizottság érdemesnek tartja a Csolnoky Ferenc emlékérem és díszoklevél odaítélésére.


Kanyárné Bakonyi Mária

Csolnoky-díjat kapott Kanyárné Bakonyi Mária, aki 1980 augusztusától dolgozik a kórház 2-es belgyógyászati osztályán. Az ápolói pályát a Kállai Éva Egészségügyi Szakiskolában kapott általános ápoló és asszisztens képzettséggel kezdte. 1981-ben felnőtt szakápoló, 2004-ben OKJ ápoló képzettséget szerzett. 22 évig főnővérként dolgozott, azt követően ápolóként látja el feladatait a belgyógyászaton. Az ápolói hivatást magáénak érzi, szereti csinálni. Az osztályon eltöltött időszak alatt a szakmai hozzáértését bizonyította. Munkáját biztonságosan, elővigyázatosan végzi a szakmai szabályok pontos, precíz betartásával. Munkakörének egészét átlátja, munkáját lelkiismeretesen végzi. Terhelhetősége és a munkához való hozzáállása a fiatalok számára is jó példa. Magatartása közvetlen, együttműködő és segítőkész, mind a kollégákkal, mind a betegek hozzátartozóival szemben. Szakmai munkája elismeréseként 1989-ben egészségügyi miniszteri dicséretben, 1992-ben ápolásigazgatói dicséretben részesült. Szakmai pályafutása, a szakmai iránti elkötelezettsége, szeretete, a betegellátás biztonsága érdekében kifejtett majd 40 éves munkássága érdemessé teszi a Csolnoky Ferenc emlékérem és díszoklevél odaítélésére.

Csolnoky-díjat kapott dr. Mészáros Iván, aki 1984-ben szerzett orvosi diplomát. A diploma megszerzése óta, 1984 októberétől dolgozik az intézmény baleseti sebészeti osztályán. Kezdetben orvosgyakorlóként, majd alorvosként, adjuntusként, 1996-tól másodfőorvosként látja el a feladatait. 1988-ban sebészetből, 1990-ben traumatológiából, 1995-ben kézsebészetből szakvizsgázott. Elsőként szerzett kézsebészeti szakvizsgát a kórházban, ezzel új profilt teremtett az osztályon. 2012 februártól tölti be a traumatológiai ortopédiai szájsebészeti osztály főorvosi pozícióját. Magas szintű szakmai elismertségét a baleseti sebészeti társaság vezetőségének tagsága, valamint többszöri tanulmányúton való részvétele és tudományos előadássorozatok megtartása is bizonyítja. Emberi kvalitásai kiválóak, önzetlenül segít mindenkin. 2004-ben igazgatói dicséretet, 2012-ben Csillag-díjat kapott. Az intézményben eltöltött több mint 30 éves munkássága, valamint eddigi magas szintű szakmai és vezetőségi tevékenysége alapján a bizottság érdemesnek tartja a a Csolnoky Ferenc emlékérem és díszoklevél odaítélésére. (Mészáros Iván külföldi tartózkodása miatt később veszi át a díjat.)

Forrás: Vehír.hu
(Kép: Domján Attila)