A Veszprémi Törvényszék foglalja el a régi piarista gimnázium épületét
2017. november 07. kedd, 01:00 Közéleti hírek

Megállapodást kötött a Veszprémi Törvényszék és az önkormányzat arról, hogy a törvényszék ingyenesen használhatja állami feladatok ellátására az önkormányzati tulajdonban lévő épületet.

A piarista gimnázium épülete 2008 nyara óta áll üresen, az ingatlan azonban  ahogy Porga Gyula polgármester fogalmazott a helyszínen  a „veszprémiség” tartópillére, ezért volt már több kísérlet arra, hogy újra funkciót kaphasson.


Porga Gyula polgármester

2017-től elindult a bírósági infrastruktúra teljes megújítása, három nagy eljárásügyi kódex bevezetése történik, létszámot bővítenek, mintegy 200 új bírót vezetnek be a rendszerbe - vázolta a változásokat dr. Handó Tünde, az Országos Bírói Hivatal elnöke.

A közigazgatási és munkaügyi bíráskodás jelenlegi rendszerét a 2012. évi igazságügyi reform vezette be. Ennek eredményeként megalakultak az ún. Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságok, amelyek fő feladata a közigazgatási és munkaügyi ítélkezés. Országosan 20 KMB létesült, ezek egyike a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.

A KMB-k 2013. január 1-től való bevezetésével egy egységes, letisztult, a bírósági szervezetrendszerbe szervesen illeszkedő modell jött létre.


Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke

A kormány 2015 januárjában döntötte el azt, hogy a közigazgatási peres eljárásokat a polgári perrendtartástól elkülönülten kell szabályozni.

A törvény célja, hogy a bíróság a közigazgatási jogsértéssel szemben minél teljesebb körű, valamint minél hatékonyabb jogvédelmet biztosítson.

A törvény 2018. január 1-jén lép hatályba. Lényeges hatásköri és illetékességi módosulásokat vezetnek be, amelyek differenciált hatáskörelosztást szabályoznak.

2018. JANUÁR 1-TŐL RÉGIÓKÖZPONTI BÍRÓSÁGOK JÖNNEK LÉTRE.


Dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit Katalin, a Veszprémi Törvényszék elnöke

Dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit Katalin, a Veszprémi Törvényszék elnöke kiemelte: a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság is ilyen régióközponti bíróság lesz.

Az új szabályok megnövelik a bíróság illetékességi területét, jelentősen bővítik feladat- és hatáskörét. Ebből következően a bírói létszám az eddigi többszörösére bővül, a bíróság infrastrukturális igényei a korábbiakhoz képest számottevően növekednek.

BIZTOSÍTANI KELL TEHÁT A GYORS ÉS HATÉKONY ÍTÉLKEZÉS, VALAMINT AZ ÜGYFELEK JOGÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEIT.

Az Országos Bírósági Hivatal és Veszprém önkormányzata közösen kereste a megoldást a bíróság elhelyezésére, és így került képbe a várban üresen álló épület.


Az együttműködés aláírása

A gimnázium a modern Veszprém megszületésének és fejlődésének első és leghíresebb egyetemes, iskolai és szellemi bázisa volt.

Több mint három évszázaddal ezelőtt olyan alapokat tett le ez az intézmény, amelyre mind a mai napig büszkék a város polgárai. Veszprém mint iskola- és egyetemváros, az oktatás, a művészet és a tudomány kiemelt szellemi bázisa lett.

Az együttműködési megállapodásban foglaltak alapján az önkormányzat előkészíti az épület felújítását, elkészítteti annak felmérési terveit, a fejlesztés vázlatterveit és a beruházás előzetes ütemtervét.

A tervezési program meghatározása során együttműködik a törvényszékkel annak érdekében, hogy a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak az épületben helyet biztosítson.

Forrás: Vehír.hu