Volkra Ottó-díjat kapott Márfi Gyula
2017. szeptember 12. kedd, 02:01 Közéleti hírek

A veszprémi érsek a Pannon Egyetem Mérnöki Karának pénteki tanévnyitó ünnepségén vehette át az elismerést, ahol köszöntötték a gólyákat és kitüntették az elődöket is.

Dr. Gelencsér András rektor köszöntőjében úgy fogalmazott: kettős ünnep a mai nap, egy reményteljes időszak kezdete és két emberöltőnyi időutazás kimerevített pillanata, generációk találkozása, melynek az egykori Veszprémi Vegyipari Egyetem szellemi örökségének közvetlen letéteményese, a Pannon Egyetem Mérnöki Kara ad keretet. Nagy pillanat ez a gólyáknak is és az öregdiákoknak, hiszen ezen a napon tüntették ki az arany, gyémánt és vas diplomásokat is.


Gelencsér András

A rektor emlékeztetett: az elmúlt évtizedek során a Pannon Egyetem egy nemzetközileg is elismert, hálózatos intézménnyé vált, melyet oktatóinak nemzetközi szakmai eredményei alapján az ország három legjobb felsőoktatási intézménye között tartanak számon, az elnyert kutatási pályázatok között pedig toronymagasan vezet.

Mindemellett egy emberi léptékű, gazdag hallgatói élettel rendelkező egyetemről van szó, így az elsősök jó döntést hoztak a felvételi idején, dr. Gelencsér András pedig egyben a díszokleveleseknek is köszönetet mondott, amiért kiváló szakmai eredményeikkel és példamutatásukkal hozzájárultak az intézmény hírnevének öregbítéséhez. Mostantól az újoncok felelőssége lesz az örökség megőrzése és gazdagítása.

Dr. Szalai István, a Mérnöki Kar dékánja elmondta, a 2017/18-as tanévben 307 alapszakos, 32 mesterszakos, 20 PhD és 32 szakmérnöki hallgatót köszönthetnek az elsősök sorában, illetve 27 külföldi tanuló is érkezett hozzájuk.

A legnépszerűbb szaknak továbbra is a vegyészmérnöki képzés számít 121 hallgatóval, de a gépész és mechatronikai mérnök képzésekre is szép számmal, összesen 105 gólyát vettek fel.


Szalai István

Nemcsak e tekintetben kimagasló a kar, de számos ipari partnerrel való együttműködés, nyári egyetemi tábor és több, milliárdos nagyságú fejlesztés – többek között környezettudományi, energetikai, anyagtudományi és vízgazdálkodással kapcsolatos projektek – jelzik a nívóját. „58 éve Veszprém a mérnökképzés fellegvára volt, ma úgy érzem, újra az”  jelentette ki a dékán.

Beszédet mondott Ötvös Tamás, a Balluff ügyvezető igazgatója is, aki a műszaki ipar folyamatos változásaira hívta fel a figyelmet: valószínűleg jó pár új információval találkozhatnak majd az elsősök, de ha megfelelő intenzitással vetik bele magukat a tanulmányaikba, akár ők is új irányok megálmodói lehetnek – mindehhez a helyi vállalatok maximális támogatást nyújtanak.

 

A köszöntők után a hagyományokhoz hűen elismeréseket adtak át az egyetem életében fontos szerepet vállaló személyeknek. 2012 óta az önkormányzattal közösen Volkra Ottó-díjat adományoznak az intézmény és a város együttműködését segítő egyéneknek, melyet idén dr. Márfi Gyula érsek vehetett át Porga Gyula polgármestertől.

Dr. Márfi Gyula érsek a magyarországi Római Katolikus Egyház püspöke. Az általános iskola befejezése után a pannonhalmi bencés gimnáziumba került, mint a szombathelyi egyházmegye kispapjelöltje. Érettségi után a budapesti Hittudományi Akadémián, a Központi Szeminárium növendékeként készült a papságra. A Szombathelyi Egyházmegye papja lett, az ottani székesegyházban nyerte el a papi rend szentségét 1967-ben. Újmisésként szülőföldjén egy évet a lelkipásztori munkában töltött, majd a budapesti Hittudományi Akadémián doktorátust szerzett. Ezután hét kápláni év következett. Francia állami ösztöndíjjal Párizsban tanulhatott tovább, ahol a Katolikus Egyetem Ökumenikus Intézetében két év alatt elnyerte a diplomát. Ebben az időszakban erősödött hazaszeretete, növekedett népe iránt érzett felelősségtudata. Az egri bazilikában szentelték püspökké 1995-ben, 1997-ben pedig veszprémi érsekké nevezték ki. Azóta is szentelési jelmondata vezeti: „A szeretet nem múlik el soha”. Jogosan sorolhatjuk Márfi érseket már most az eredményekben gazdag, építő és megtartó főpásztorok közé. Régi épületek újulnak meg, új létesítmények és intézmények jönnek létre, eddig ritkán használt módszerek kerülnek az egyház alkalmazásába az ő irányításával. Megalapította a Szaléziánum intézményét, újjászervezte az egyházmegyei gyűjteményt, a Karitász szeretetszolgálatát és több egyházi intézmény működését. A különböző vallási és társadalmi közösségekkel harmonikus kapcsolatot ápol. Veszprém város polgári vezetőivel és céljaival való együttműködése is említésre méltó, a város társadalmi és művelődési rendezvényeit egyaránt támogatja.

 

A Volkra Ottó-díj mellett több kitüntetést is átadtak: az EMMI javaslatára Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vehetett át dr. Kovács Kristóf egyetemi docens, a Pannon Egyetem Díszpolgárává avatták dr. Dávid Lászlót, a Sapienta Erdélyi Tudományegyetem rektorát, valamint további díjak mellett ekkor vehette át vas-, arany-, és gyémányt diplomás díszoklevelét közel 100 öregdiák.

Forrás: Vehír.hu