A tudomány a megoldás az emberiség gondjaira
2016. november 12. szombat, 08:05 Közéleti hírek

November 10-én a Pannon Egyetem is csatlakozott a Magyar Tudomány Napjához, amely kitüntetett szereppel bír a hazai tudományos eredmények bemutatásában. Az aulában tartott ünnepségen egyéb kitüntetések mellett a Polinszky-díjat is átadták.

Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora beszédében a hazai tudomány bemutatásában kiemelkedő eseménynek nevezte a Magyar Tudomány Napját.

Az országos eseményfolyam hagyományosan egy gondolat köré csoportosul, idén a fő téma az oknyomozó tudomány.

A tudomány vívmányai szinte felfoghatatlan gyorsasággal fejlődnek, hatásai az élet minden területén érezhetőek, sajnos a természetben is. Kétségtelenül hadban állunk a természettel, az emberiség egyre nagyobb területeket hódít meg és szinte mindenhol otthagyja a keze nyomát.

A REKTOR AZONBAN HANGSÚLYOZTA, NEM A TUDOMÁNY A FELELŐS MINDEZÉRT, ÉPP ELLENKEZŐLEG. AZ EMBERISÉG PROBLÉMÁINAK MEGOLDÁSA KIZÁRÓLAG A TUDOMÁNY FEJLŐDÉSE ÁLTAL LEHETSÉGES.


Szarka László, a Magyar Tudományos Akadémia MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója beszédében kitért a rektor által említett klímaváltozásra és annak hatásaira. Hangsúlyozta: ha a felmerülő problémák ellen nem észszerűen védekezünk, azzal kárt okozunk. Fontos a mérlegelés és a józan ész. A doktori cím várományosainak pedig azt tanácsolta, kutatóként törekedjenek az önálló gondolkodásra és legyenek mindenben szkeptikusak.


Pósfai Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottságának elnöke elsősorban a leeendő doktorokhoz intézte szavait, és a kutatás szépségeire hívta fel a figyelmet. A doktori cím nem a társadalom elismeréséről szól, nem is az anyagi juttatásokról és arról a két betűről az ember neve előtt – mondta. Sokkal inkább az újdonság varázsáról és arról, hogy az ember valami olyat vesz észre, következtet ki, vagy mér, amelyet előtte még senki. A kutatás szépségéhez hozzátartozik még a társadalom életének könnyebbé tétele, valamint a folyamatosan megszerzett új ismeretek és tudás felhasználása.

A tudósok és kutatók egy különleges szigetet képeznek a társadalomban, de ne féljenek fényt gyújtani a sötétségben és eloszlatni a butaságot és a bizonytalanságot! – tanácsolta az akadémikus a fiatal doktoroknak.


Az ünnepség fontos momentumaként átadásra kerül a Polinszky-díj, melyet Porga Gyula polgármester adott át dr. Vonderviszt Ferencnek.

Dr. Vonderviszt Ferenc az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen fizikusi oklevelet, a Magyar Tudományos Akadémián 1989-ben biológiai tudomány kandidátusa fokozatot, 2001-ben pedig doktori címet szerzett. A Veszprémi Egyetem Fizika Tanszékén oktatói munkáján kívül új tárgyak bevezetésével is színesítette az elsajátítható ismeretek skáláját. Nevéhez fűződik a Molekuláris Biofizikai Kutatólaboratórium létrejötte, melynek eredményeként a Veszprémi Egyetemen megkezdődhettek a fehérjefizikai és bio-nanotechnológiai kutatások. Megalakította az ország első Nanotechnológiai Tanszékét, valamint a Pannon Egyetem Molekuláris- és Nanotechnológiák Doktori Iskoláját. Jelenleg a Bio-nanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézet igazgatója. Tagja a Magyar Biokémiai Egyesületnek és a Magyar Biofizikai Társaságnak. 1997-ben Széchenyi Professzori ösztöndíjat kapott, míg 1999-ben a Veszprémi Akadémiai Bizottság az „Év kutatója” címmel tüntette ki. 2014-ben elnyerte a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” által adományozott Milleniumi Díjat, a Magyar Biofizikai Társaság pedig nevesített MBFTéremmel tüntette ki. Veszprém városa 2005-ben „Pro Urbe” díjjal, a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága pedig 2015-ben aranyemlékéremmel jutalmazta munkásságát. 2014-ben „Magyar Tudomány” kategóriában Veszprém Megyei Príma Díjatkapott. A városhoz hű polgár, aki mindig kötelességének gondolta, hogy szülőföldje gyarapodásához a saját eszközeivel hozzájáruljon. Önzetlen ember, aki egykori iskoláját, a Kossuth Lajos Általános Iskolát a mai napig támogatja. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a bio-nanorendszerek kutatásának területénvégzett iskolateremtő és nemzetközileg is elismert tudományos tevékenységéért, valamint kiemelkedő vezetői és irányítói munkájának elismeréseként dr. Vonderviszt Ferenc részére Polinszky-díjat adományozott.


Habilitációs oklevelet vehetett át dr. Müller Tamás, Mérei László díjat kapott Dr. Boda Dezső. Dr. habil Hoffmann Sándor Professor emeritus címben részesült, dr. Szöllősi-Nagy András pedig címzetes egyetemi tanár rangot kapott. TDK díjat vehetett át Stenger-Kovács Lilla.

A díjátadást követően az újdonsült doktorok eskütétele következett, illetve a címek átvétele.


Végezetül leleplezésre került Fejes Tóth László matematikus, geométer, MTA-tag mellszobra, amelyet Raffay Béla szobrász készített. A mű a Pannon Egyetem B aulájában kapott helyet.

Az ünnepélyen közreműködött Kovács Benjámin zongorán és Birkás Zsófia csellón.

Forrás: Vehír.hu